Nginx Browser Cache ve Gzip Ayarları

ddsfsd
Nginx sitelerinizde optimizasyon yapmak için önemli olan “leverage browser caching” diye bildiğimiz Tarayıcı tabanlı cache özelliği ve Sayfaların sunucu tarafından içeriğinin sıkıştırılması olarak bildiğimiz Gzip ayarlarını aşağıdaki kodları nginx.conf umuza yazarak kullanabiliriz.

Plesk üzerinden nginx kullanıyorsanız Apache-Nginx ayarları bölümünden Nginx Direktifleri bölümüne yazabilirsiniz.

Static olayını unutmayın 🙂


Nginx için Browser Cache ayarları;
location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ { expires 30d; add_header Pragma public; add_header Cache-Control “public”; try_files $uri @fallback; }

Nginx için Gzip Aktifleştirme;
gzip on; gzip_comp_level 2; gzip_http_version 1.0; gzip_proxied any; gzip_min_length 1100; gzip_buffers 16 8k; gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; # Disable for IE < 6 because there are some known problems gzip_disable “MSIE [1-6].(?!.*SV1)”; # Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6 gzip_vary on;

Reviews

  • 6
  • 10
  • 8
  • 8
  • 9
  • 8.2

    ScoreSitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.